het streepje daar tussenin

 

Het zijn rare tijden.

Om maar eens een veelgehoord zinnetje te gebruiken. Veel wat ooit vertrouwd en vanzelfsprekend was is dat niet meer. Er wordt continu een appel gedaan op mijn bewustzijn. Kán ik dit nu nog wel doen? Welke voorzorgsmaatregelen moet ik in acht nemen? Wat wordt er van me verwacht? Kan ik ooit weer trainingen in real life geven?

En voor ik het weet steken door deze continue waakzaamheid allerlei negatieve emoties de kop op.

Angst met het gevoel van bezorgdheid, ongerustheid, zorgen maken of wantrouwen.

Woede, met het gevoel van verontwaardiging, ergernis of vijandigheid.

Verdriet met het gevoel van zwaarmoedigheid, zelfmedelijden, eenzaamheid of wanhoop.

Walging met het gevoel van minachting, verafschuwing, afkeer of tegenzin.

Schaamte: Het hebben van een schuldgevoel, verlegen worden, gevoel van teleurgesteld zijn.

Je hebt altijd een keuze.

Als je dit herkent is het zaak om een andere alertheid te krijgen. Emoties zijn kort en leiden naar de genoemde gevoelens die veel langduriger zijn. Je gaat door de emotie iets voelen en dat voelen kan leiden tot een bepaalde gemoedstoestand. Als je door hebt dat je bovenstaande emoties en de bijbehorende gevoelens ervaart ga dan op onderzoek uit. Zie de emotie als een signaal. Weet dat je niet een emotie bent maar dat  je een emotie ervaart. En dat maakt dat je de keuze hebt hoe je op deze ervaring reageert.

De volgende stappen helpen daarbij:

Herkennen van de emotie.

Wat voel ik nu? Waar komt dit vandaan? Welke emotie zit hieronder?

Erkennen van de emotie.

De emotie wil iets vertellen. Namelijk dat er een behoefte is. Bij angst is dat misschien behoefte aan veiligheid of aan duidelijkheid. Bij walging zo is uit onderzoek gebleken hebben we een grote behoefte aan reinheid en moraliteit. Wanneer we kwaad of woedend zijn willen we dat onze grenzen worden gerespecteerd. Als we verdriet voelen hebben we behoefte aan steun. En wanneer we ons schamen kan het zijn dat we een grote behoefte aan erkenning hebben.

Onderneem actie

Wanneer je duidelijk hebt wat je behoefte is kom dan in actie om die te vervullen.

positieve emoties

Zoek actief naar dingen die je een positieve emotie kunnen geven en dus ook een positief gevoel.

Emoties die ons een positief gevoel geven zijn:

Vreugde met het gevoel van plezier, tevredenheid, trots, genieten, en voldoening.

Liefde met het gevoel van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen, aardigheid, mildheid.

Het streepje daar tussenin.

Laatst sprak ik hier over met een coachee. Ze herkende wat ik zei en vertelde me wat haar helpt in dit stappenplan. Het heet “het streepje daar tussenin”. Ik keek haar niet begrijpend aan. Ze vertelde me dat er een country en western song, gezongen door Garth Brooks is waarin het refrein is:

There’s two dates in time that they’ll carve on your stone
And everyone knows what they mean
What’s more important is the time that is known
And that little dash there in between
That little dash there in between

 

Er zijn twee datums in de tijd die ze in je steen zullen hakken
En iedereen weet wat ze bedoelen
Belangrijker is de tijd die bekend is
En dat streepje daar tussenin
Dat kleine streepje daar tussenin

En op dat streepje daar tussenin heb je iedere keer de keuze om er wat van te maken. Als ik je daarbij kan helpen, kom in actie en bel me.

Luister jij al naar je hart? Naar je diepste verlangen? Als je dit wilt leren; lees dan meer van Oscar of neem vrijblijvend contact op voor een coachgesprek. Want leven vanuit je hart maakt dat je elke dag bewust kiest voor de dingen die je wel of juist niet doet.