Teamcoaching

 

Misschien is dit herkenbaar voor je eigen team(s)

  • De teamleden werken hard, maar er wordt onvoldoende samen gewerkt.
  • je hebt het idee dat er onuitgesproken processen spelen.
  • De voorgenomen veranderingen stuiten continu op weerstand.
  • De effectiviteit van teamsamenwerking laat te wensen over.
  • Je wilt werken aan zelfsturing/zelforganisatie, maar de teams zijn er eigenlijk nog niet klaar voor.
  • Het ziekteverzuim in de organisatie neemt toe.

Werkwijze

Workshops

Wat?

CORAZ COACHING biedt inspiratieworkshops aan ter ondersteuning van leertrajecten, ontwikkeltrajecten en verandertrajecten.

In een intakegesprek bepaal ik samen met de opdrachtgever welk specifiek doel behaald moet zijn na de workshop. Op basis hiervan doe ik een passend voorstel. Hierin beschrijf ik de aanpak, uitgangspunten, randvoorwaarden en budgettaire kaders. Na het verkennen van de wederzijdse verwachtingen maak ik de workshop op maat. Na akkoord gaan we aan de slag en evalueren regelmatig de voortgang.

Hoe?

CORAZ COACHING beschikt over praktische ervaringsgerichte werkvormen waarmee de deelnemers in de workshop nieuwe inzichten verwerven over de in te zetten ontwikkeling en hun eigen aandeel hierin.

Mijn uitgangspunt is hierbij: “Als je weet wat je als individu drijft, dan maak je de juiste keuzes”.

In de workshop ga ik met de deelnemers op zoek naar hun persoonlijke passie en daag hen uit deze te benutten bij het behalen van de verwachte resultaten. Ik werk toe naar het ontdekken van persoonlijke belemmerende en stimulerende patronen.

Daarna richt ik me op vragen die te maken hebben met teamtaken en teamverantwoordelijkheden: de gezamenlijke teamnorm en de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op basis van de antwoorden op deze vragen daag ik het team uit de volgende stap in hun ontwikkeling te nemen en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen. Mijn doel is om de individuen als team de beweging te laten maken naar bevlogenheid en autonomie, waardoor de teamprestaties worden geoptimaliseerd.

interesse?

neem vandaag nog vrijblijvend contact met me op.