Teamcoaching

Werkwijze

TEAMCOACHING EN WORKSHOPS

WAT?

CORAZ biedt teamcoaching en inspiratieworkshops aan ter ondersteuning van leertrajecten, ontwikkeltrajecten en verandertrajecten.

In een intakegesprek bepaal ik samen met de opdrachtgever welk specifiek doel behaald moet zijn na de teamcoaching of de workshop. Op basis hiervan doe ik een passend voorstel. Hierin beschrijf ik de aanpak, uitgangspunten, randvoorwaarden en budgettaire kaders. Na het verkennen van de wederzijdse verwachtingen maak ik een coachtraject of workshop op maat. Na akkoord gaan we aan de slag en evalueren regelmatig de voortgang.

HOE?

Ik ga met de teamleden op zoek naar hun persoonlijke passie en daag hen uit deze te benutten bij het behalen van de verwachte resultaten. Ik werk toe naar het ontdekken van persoonlijke belemmerende en stimulerende patronen.

Daarbij richt ik me op vragen die te maken hebben met teamtaken en teamverantwoordelijkheden: de gezamenlijke teamnorm en de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op basis van de antwoorden op deze vragen daag ik het team uit de volgende stap in hun ontwikkeling te nemen en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen.

Het doel is om de individuen als team de beweging te laten maken naar bevlogenheid en autonomie, waardoor de teamprestaties worden geoptimaliseerd.

INTERESSE?
Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek.

Misschien is dit herkenbaar voor je eigen team(s)

  • De teamleden werken hard, maar er wordt onvoldoende samen gewerkt.
  • je hebt het idee dat er onuitgesproken processen spelen.
  • De voorgenomen veranderingen stuiten continu op weerstand.
  • De effectiviteit van teamsamenwerking laat te wensen over.
  • Je wilt werken aan zelfsturing/zelforganisatie, maar de teams zijn er eigenlijk nog niet klaar voor.
  • Het ziekteverzuim in de organisatie neemt toe.