Hoeveel kost een burn-out?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Onderzoek heeft aangetoond dat een burn-out de werkgever in Nederland gemiddeld 60.000 euro kost.

Dat bedrag is volgens deskundigen eerder hoger dan lager.[1] Uit onderzoek blijkt ook dat de hoofdoorzaak van een burn-out een disbalans in de werk- en privésituatie is. Bovendien veranderen organisaties in hoog tempo en wordt er steeds meer een appél op de flexibiliteit en wendbaarheid van medewerkers gedaan. Het wordt daardoor steeds belangrijker dat medewerkers zelf de regie over hun eigen ontwikkeling en prestatievermogen leren nemen.

Dat lukt alleen als er voldoende aandacht blijft voor twee belangrijke persoonlijke waarden: Passie (werkplezier) en Autonomie (persoonlijk leiderschap). Gepassioneerde medewerkers zijn beter in staat hun werk zo in te richten dat het aansluit bij hun eigen interesses, talenten en competenties. En zijn daardoor effectiever en productiever.

De vernieuwde Arbowet die per 1 juli 2017 is ingegaan en een overgangsregeling kent tot 1 juli 2018, kent een grotere rol toe aan de preventiemedewerker in organisaties. Er komt daarmee extra aandacht voor het voorkomen van uitval en verzuim. Het preventief (laten) coachen van medewerkers op het (her)ontdekken van hun passie en autonomie kan bedrijven op termijn een hoop geld opleveren.

Een gemiddeld coachtraject vraagt een investering tussen de 600 en 1000 euro. Als we dat afzetten tegen de  gemiddeld 60.000 euro die een uitgevallen medewerker kost is er nog veel winst te behalen.  

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/19/kosten-van-burn-out-bedragen-60000-euro-11172164-a1563696

Luister jij al naar je hart? Naar je diepste verlangen? Als je dit wilt leren; lees dan meer van Oscar of neem vrijblijvend contact op voor een coachgesprek. Want leven vanuit je hart maakt dat je elke dag bewust kiest voor de dingen die je wel of juist niet doet.