Wat heeft hartstocht met Pasen te maken?

en met moed?

Aankomend weekend is het Paasweekend.  En vanavond is daarom The Passion op tv.

Passie is afgeleid van het klassiek Latijnse pati wat lijden betekent. Hoe komt het dat we in de huidige tijd passie gebruiken als iets dat een heftige gemoedstoestand aanduid? Het Latijn is een taal die altijd in ontwikkeling is geweest en in het Laatlatijn is er het woord passioontstaan wat gemoedsaandoening en sentiment betekent. Niet alleen het lijden van Jezus maar ook de overgave waarmee hij de kruistocht onderging hebben in het woord passie hun weg gevonden. In de huidige tijd betekent passie vol overgave of vanuit een intens verlangen. Het is synoniem aan hartstocht. Iets doen uit de grond van je hart.

Het is mijn overtuiging dat passie inderdaad met lijden te maken heeft. Om gehoor te geven aan ons intense verlangen of aan onze passie moeten we dingen doen die buiten onze comfortzone liggen. Oude patronen loslaten en nieuwe aanvaarden gaat niet zonder slag of stoot. Bij groeien en leren ervaren we een periode van pijn en lijden. Maar zoals het spreekwoord zegt: Een mens lijdt dikwijls ’t meest door ‘t lijden dat hij vreest.

Ons lijden wordt vaak veroorzaakt door twijfel en onze twijfel wordt vaak veroorzaakt door angst. Angst voor het onbekende, angst voor…. Wellicht voor je nieuwe zelf. Die twijfel kan daarbij overigens een behoorlijke saboteur zijn. Want leven vanuit angst maakt dat je passief wordt, dat je geen energie meer hebt voor verandering, dat je negatiever naar het leven kijkt. Wanneer je toegeeft aan je angst kun je drie dingen doen: vluchten, vechten of verstarren. Deze basale overlevingsmechanismes helpen je echter niet verder. Je angst zal blijven wat je ook doet.

Als je echter bereid bent je angst te aanvaarden en vanuit passie en hartstocht naar jezelf te kijken en te onderzoeken heb je de eerste stap gezet op weg naar beweging. Je maakt dan een keuze ondanks en niet dankzij je angst. En dat noemen we moed. Daardoor kun je vanuit je intense verlangen en je passie leven en haal je het beste uit jezelf! Passie geeft je namelijk kracht, energie en geluk. Door passie te ervaren ervaar je dat het leven zin heeft.

Mijn passie of intens verlangen is datgene wat ik graag hartgrondig doe: Mensen raken waardoor hun hart sneller gaat kloppen en ze bevlogenheid krijgen om zich verder te ontwikkelen. Ik wil je graag leren luisteren naar je onbewuste verlangen en je angst onder ogen te zien. 

Luister jij al naar je hart? Naar je diepste verlangen? Als je dit wilt leren; lees dan meer van Oscar of neem vrijblijvend contact op voor een coachgesprek. Want leven vanuit je hart maakt dat je elke dag bewust kiest voor de dingen die je wel of juist niet doet.